Vought A-7E Corsair II
De A-7E was één van de toestellen van de Amerikaanse Navy en werd aldaar gebruikt voor het uitvoeren van grondaanvallen. Daar de behoefte aan een toestel voor grondaanval ook bij de Griekse luchtmacht bestond voor hun nucleaire capaciteit, werd de A-7E aangekocht bij de VS.
Dit toestel was te zien op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel tijdens de spottersdag van 2005.

photographer: Peter Van Caneghem

> Back to intelligence index