Vought A-7K Corsair II
De A-7K was de tweezitter-versie van de A-7E. Ze wordt gebruikt voor de conversie op de eenzitter en heeft zodus al de mogelijkheden en inzetbaarheid van de éénzitter.
Beide toestellen van de Corsair-familie waren op bezoek op de luchtmachbasis Kleine Brogel tijdens de spottersdag van 2005.

photographer: Peter Van Caneghem

> Back to intelligence index